Marienhaab 1809 – 2020

Marienhaab Historie

1809 – 2017

Marienhåb, Kirkegårdsgade 3,  Aalborg, blev opført 1808, to år efter Almenkirkegårdens anlæggelse. Marienhaab lå langt uden for bygrænsen på en grund, der tidligere havde rummet St. Jørgensgård, som hørte under St. Jørgens Kirke, der havde ligget ca. 200 m derfra. St. Jørgens Kirke blev brugt som krudtmagasin  efter nedlæggelsen i 1790 og frem til 1807 hvor kirken blev revet ned. Materialerne fra kirken blev angiveligt genanvendt, dels et nyt kapel, som senere er blevet revet ned og til Marienhåb, der blev indrettet som traktørsted for de besøgende på kirkegården. 

Til stedet hørte oprindeligt en keglebane parallelt med kirkegården mod syd. Keglebanen optræder bl.a. på bykort fra 1847 og kan forklare matriklens meget lange, smalle udformning.

Marienhåbs første ejer gik konkurs, og i 1861 overtog Lars Nielsen ejendommen. Marienhaab forblev I slægtseje i flere generationer i Lars Nielsens slægt frem til 1983, hvor Birgitte Rode, den nuværende ejer overtog bygningen. I 1920 arvede barnebarnet Anine Madsen og Anines blinde søster Marienhaab. Anine måtte love ikke at gifte sig, således at hun kunne passe sin blinde søster. Allerede I 1931 opførte og indrettede Anine et småkagebageri i den lange mellembygning mod syd, hvorfra hun solgte sine berømte småkager til hele Nordjylland, Anine Larsens Småkager.  Til Anines held bliver den blinde søster gift og derefter bliver Anine Madsen gift med statskoncessioneret  kirkemaler Johannes Th. Madsen, der senere  opførte baghavens gule atelierbygning I 2 etaper I 1941 0g 1946.

Da bygningen stod færdig i 1807 var det med gulkalkede mure som i dag, dog med gesimser og pilastre i røde tegl og ikke som i dag hvidmalet med hvidmalede gesimser. Traktørstedet blev indrettet i stueetagen, mens 1. sal blev anvendt til beboelse og køkken. I det sydvestlige hjørne skabte en serveringstrappe direkte forbindelse mellem traktørstedet i stuen og køkkenet på 1. sal.

Oprindeligt lå der en købmandsgård ved siden af Marienhåb. Denne bygning lå helt op til skel, og der var kun en meget smal passage mellem de to bygninger.

I slutningen af 1800-tallet blev der indrettet staldbygning i den sydlige ende af grunden, men da passagen var meget smal, skulle han have hugget en ca. 10 cm dyb fuge i Marienhåbs østvendte ydervæg for at kunne knibe sig igennem med vognene. Der ses i dag stadig en fuge på bygningens østfacade, som angiveligt stammer herfra. Købmandsbygningen mod øst forsvandt i staren af 1960´erne.

I 1983erne flyttede den nuværende ejer, Birgitte Rode, ind i bygningen og etablerede et kunstnerkollektiv. Efterfølgende har tilbygningen og gårdhaven dannet ramme om

Lydstudiet Kling Klang, hvor mange Nordjyder har haft en festlig oplevelse til med indspilning af sange til Polterabends og små koncerter.